Statistika 6. teka

  Število vrtcev: število otrok: število učiteljev
   3  170 15
  Število osnovnih šol: število učencev število učiteljev
  51 1135 74
  Število srednjih šol: število dijakov število učiteljev
  22 853 41
  skupaj 2092 140