OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka

osslIZBOR SLOGANA

Slogan smo oblikovali pri pouku. Upoštevali smo načela: kratko, jedrnato, sporočilno, slušno zanimivo.

Po »možganski nevihti« je nastalo precej  zamisli za slogan. Sledil je zapis, razlaga slogana in končno usklajevanje za izbor.

Glede na to, da je večina učencev razmišljala o netekmovalnosti  in pomenu sodelovanja, smo skupno izbrali slogan TEČEM, DA PRETEČEM. Slogan je oblikovala učenka Enja Novinc, 5. razred..

S sloganom želimo poudariti, da nam tek pomeni izziv: Hočem? Zmorem? Zdržim? … in da je dobro, da vztrajamo in s tem pomagamo svojemu telesu in volji. Tek naj bo užitek, zato naj teče vsak po svojih zmožnostih.

LOGOTIP  ZA TEK

ossl1

Avtor logotipa je Samo Poljanšek, 5.razred.

                                                                                                         Mentorica:                 Magdalena Ovsenek