Aktivnosti 8. teka

Zaradi slabega vremena smo 8. Unescov tek odtekli na svojih šolah. Tukaj objavljamo fotografije šol in vrtcev, ki so nastale ob teku:

BRANJE V GIBANJU na GIMNAZIJI PTUJ

Za 8. tek smo se pripravljali celo leto in živeli v duhu UNESCO ciljev. Letos smo povezali tek in branje pod sloganom BRANJE V GIBANJU. Branje in tek krepita telo in duha, zanju potrebujemo navdih, vztrajnost, čas in smisel, saj kdor misli, da mora brati, ne razume branja, kdor misli, da mora teči, ne razume teka. Naš cilj je bil, da smo bili do teka vsak dan bolj aktivni, smo vse več tekli in vse več brali.

  • Aktivni smo bili tudi tako, da smo več hodili, kolesarili, plavali. Lahko smo bili bolj aktivni pri športih z žogo in drugih športih. Aktivnosti so bile organizirane v skupini ali smo jih izvajali individualno.
  • V priprave na tek smo vključili prebiranje knjig o gibanju in branju v najširšem pomenu. Ob tem smo izvajali dejavnosti v povezavi s knjigami: pogovor o prebranem, pogovor z avtorjem, priprava razstave knjig, ki smo jih na temo gibanja ali branja našli v naši šolski knjižnici.

Knjižnica Gimnazije Ptuj se je v šolskem letu 2022/2023 vključila v priprave na 8. UNESCO ASP tek mladih. Zaradi slabega vremena je bila izvedba teka preložena na šolsko leto 2023/2024, tudi tokrat pod sloganom BRANJE V GIBANJU. Naš cilj je bil vključiti ptujske gimnazijce v priprave na tek in jih povezati v skupni dejavnosti. Tako smo pri KIZ – knjižničnem informacijskem znanju dijake pozvali, da

  • berejo knjige in predlagajo naslove knjig o gibanju in branju v najširšem pomenu,
  • oblikujejo slogan, verz ali motivacijski zapis na temo branja in gibanja,
  • uporabijo zanimive napise in motive na svojih majicah ali tistih, ki jih opazijo na mimoidočih ter jih povežejo v zgodbe in iz njih ustvarijo svoje,
  • svoje izdelke fotografirajo ali naredijo krajši video.

Izvedli smo tudi nekaj zelo uspelih medpredmetnih povezav s KIZ pri glasbi, slovenščini, glasbi in zvoku, risanju in slikanju ter nemščini. Ustvarjalnosti smo dali prosto pot. Povezali smo branje, glasbo, likovno ustvarjanje, gib, šport, fiziko, prosti čas, druženje… Nastali so: bralna štafeta, glasbene izštevanke, poetične stopnice, majične zgodbe, video bralnice, tekaško-bralne risanke, razstava knjig in celo enačba za branje. Hvala vsem ptujskim gimnazijcem za sodelovanje in še posebej dijakom in dijakinjam letošnjih oddelkov: 2. C, 2. D, 2. U , 4. A, 4. C, 4. Š ter mentorjem Evi Barbari Vilčnik, Dušanu Fišerju, Tini Drevenšek in Sandri Kupčič Toplak.

Vemo, da branje in tek krepita telo in duha, zanju potrebujemo navdih, vztrajnost, čas in smisel, kar se nam je pri dejavnosti branje v gibanju skozi ustvarjalni proces tudi potrdilo. Objavljamo izbor nekaterih stvaritev, ki so nastale v šolskih letih 2022/2023 in 203/2024.
Jelka Kosi, šolska knjižničarka

Video GIMNAZIJE PTUJ.

Branje v gibanju RITMIČNA VIDEO BRALNICA
Video RITMIČNA VIDEO BRALNICA je nastal v medpredmetni povezavi KIZ/GLA na Gimnaziji Ptuj v dejavnosti Branje v gibanju, ob 8. Unescovem ASP-teku mladih, 2024. Sodelovali so dijaki 2. C, mentorici sta bili Jelka Kosi in Eva Barbara Vilčnik.

Branje v gibanju/Lesen in Bewegung

Video Nemško slovenska Bralna štafeta deutsch – slowenischer Lesestaffellauf je nastal v okviru dejavnosti Branje v gibanju ob izvedbi 8. UNESCOVEGA ASP teka mladih na Gimnaziji Ptuj (v nadomestnem terminu – 17. maja 2024, ker je izvedba 8. maja 2024 zaradi slabega vremena odpadla). Ideja in montaža videa: Stefan Angstl in Jelka Kosi.

Tek na Gimnaziji Ptuj:

OŠ Hajdina:

 

OŠ Marije Vere Kamnik:

Gimnazija Ledina, Ljubljana:
OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec:

OŠ Frana Metelka Škocjan:

 

OŠ Frana Metelka Škocjan – vrtec Radovednež:

OŠ Duplek:

Gimnazij Celje- Center:

OŠ Odranci:
 

OŠ Središče ob Dravi:

 

OŠ Turnišče:

OŠ Rodica, Domžale:

OŠ Gorišnica:

OŠ 16. decembra, Mojstrana:

OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj:

Vrtec Ptuj:

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični:

SVŠ in gimnazija Ljubljan:

OŠ Frana Erjavc, Nova Gorica
 

OŠ Franja Goloba, Prevalje:

EGSŠ Radovljica:

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper:

OŠ Lovrenc na Pohorju:

OŠ Davorina Jenka, Cerklje:

Gimnazija Lava, Celje:

Gimnazija Nova Gorica:

BC Naklo:

OŠ Cirkulane-Zavrč:

OŠ Križe:

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje:
 

OŠ Ljudski vrt Ptuj:

OŠ Poljane:

Šolski Ceter Ptuj, Strojna šola:

OŠ Selnica:

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj:

OŠ Jurij ob Ščavnici:

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci:

Dvojezična osnovna šola Lendava
2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola:

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova:

OŠ Olge Meglič Ptuj:

OŠ Janka Padežnika Maribor:

Osnovna šola Cirkovce – vrtec:

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

 

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO nam je poslal dokumentirano aktivnost v povezavi z 8. UNESCOvim tekom – Branje v gibanju – v sodelovanju s šolsko knjižnico.

https://www.youtube.com/watch?v=rCXghxAbjaA